Przemysł

Obróbka skrawaniem – wszystko co musisz wiedzieć

obróbka skrawaniem

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem to rodzaj obróbki ubytkowej, czyli takiej, w trakcie której materiały metalowe lub niemetalowe uzyskują określony kształt i jakość powierzchni w wyniku precyzyjnego usuwania nadmiaru materiału (tzw. naddatku) aż do uzyskania pożądanego efektu. Poszczególne warstwy naddatku obróbkowego są w trakcie skrawania usuwane po kolei i zamieniane na wióry. Do najczęściej wykorzystywanych maszyn w tego rodzaju obróbce należą m. in. tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i wiele innych.

Obróbce skrawaniem można poddawać wszystkie metale, a także różnego rodzaju tworzywa sztuczne, szkło, drewno czy kamień. Co istotne, postać materiału nie ma znaczenia: mogą to być pręty, blachy, kształtowniki albo dowolna inna forma – specjalistyczne technologie obróbki skrawaniem pozwalają na zastosowanie tej techniki w praktycznie każdym przypadku. W zależności od zastosowanej metody oraz narzędzi dokładność obróbki może sięgać nawet kilku mikronów.

Rodzaje obróbki skrawaniem

Podstawowy podział na rodzaje obróbki skrawaniem dokonywany jest ze względu na zastosowane narzędzia. W podziale tym wyróżniana jest:

Obróbka wiórowa 

wykonywana za pomocą narzędzi o konkretnie ustalonej geometrii oraz liczbie ostrzy. W procesie obróbki wiórowej powstają wióry, które posiadają określony kształt, uzależniony bezpośrednio od rodzaju i właściwości obrabianego materiału, posuwu, prędkości i temperatury obróbki, a także innych czynników;

Obróbka ścierna 

Wykonywana jest za pomocą narzędzi (tzw. ścierniwa) o niezdefiniowanej geometrii ani liczbie ostrzy, przy czym same ostrza są drobne lub bardzo drobne. Efektem obróbki ściernej są wióry nieposiadające ustalonej geometrii (niewielkie drobiny obrabianego materiału). Bardzo często tego rodzaju obróbkę stosuje się do możliwie najdokładniejszego wygładzenia danej powierzchni.

W zależności od przyjętego kryterium podziału można także wyróżnić następujące rodzaje obróbki skrawaniem:
1. Pod względem dokładności obróbki:

 • obróbka zgrubna,
 • obróbka średnio dokładna,
 • obróbka dokładna,
 • obróbka bardzo dokładna (tzw. wykańczająca).

2. Pod względem metody kształtowania obrabianej powierzchni:

 • obróbka punktowa,
 • obróbka kształtowa,
 • obróbka obwiedniowa.

3. Pod względem liczby przejść:

 • obróbka jednoprzejściowa,
 • obróbka wieloprzejściowa.

4. Pod względem stopnia automatyzacji obróbki:

 • obróbka ręczna,
 • obróbka ręczna zmechanizowana,
 • obróbka maszynowa z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych,
 • obróbka maszynowa z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Tekst napisany przy współpracy z firmą, która zajmuje się m.in: obróbką skrawaniem ELZAB Manufacturing Services

Dodaj komentarz