Przemysł

Zarządzanie ściekami w przedsiębiorstwie a gospodarka cyrkulacyjna

Zarządzanie ściekami w przedsiębiorstwie a gospodarka cyrkulacyjna

Woda jest źródłem życia, dlatego jej podaż na odpowiednim poziomie jest kluczowa dla losów Ziemi. Przez tysiąclecia korzystano z jej zasobów bez ograniczeń, zakładając, że są one niewyczerpane.

Niestety rozwój cywilizacji, przemysłu i rolnictwa sprawił, że to założenie zaczyna się mocno chwiać w posadach. Wpłynęło na to wiele czynników, obecnie budząc niepokój o dostępność wody w przyszłości. Rodzi to potrzebę jej optymalnego wykorzystania między innymi przez rozwijający się przemysł.

Optymalne wykorzystanie wody w przemyśle. Wymagania wobec firm będą rosły

Zasoby wody na świecie nadal są ogromne, a co ważniejsze, są one odnawialne. Jednak chociaż ziemia składa się z niej w 2/3, tylko 1% tych zasobów nadaje się do picia. Jednocześnie poziom zużycia wody systematycznie wzrasta, na skutek czego źródła nie odnawiają się wystarczająco szybko.

Już obecnie w wielu krajach na świecie notuje się poważne niedobory tego medium. Typowym przykładem są ubogie kraje afrykańskie. Na jednego mieszkańca przypada zaledwie 5 l wody na miesiąc, podczas gdy do przeżycia zdaniem ONZ potrzeba jej 20 l. W tym samym czasie Europejczyk zużywa aż 200 l wody w ciągu dnia, a przeciętny Amerykanin – 400 l.

Zmniejszające się zasoby wody na świecie są wynikiem nie tylko jej marnotrawstwa. Przyczyniają się do tego również zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, rozwój przemysłu i wzrost liczebności populacji, która do 2050 roku ma się powiększyć o kolejne 2 miliardy.

Najwięcej wody zużywa obecnie rolnictwo, ale potrzebuje jej również przemysł, który na całym świecie pochłania 5-10% zasobów wodnych. Dlatego, myśląc o przyszłości Ziemi, kraje rozwinięte wdrażają programy, których celem jest ograniczenie zużycia wody przemysłowej. W UE były one testowane w ramach projektu E4Water.

Jednocześnie przedsiębiorstwa unijne powinny przygotować się na coraz surowsze normy odzysku przez uzdatnianie wody stosowanej w procesach produkcyjnych. Jedną z metod jest gospodarka cyrkulacyjna, która pozwala oczyszczać ścieki przemysłowe. Pozyskane w ten sposób medium może być wykorzystane jako woda kotłowa czy w systemach chłodzenia.

Uzdatnianie wody i ponowne wykorzystanie wody a założenia gospodarki cyrkulacyjnej

Podstawowym założeniem gospodarki cyrkulacyjnej jest potraktowanie odpadów przemysłowych jako surowca do ponownej produkcji. W ogólnym rozumieniu obejmuje ona wszystkie typy odpadów, w tym również płynne ścieki przemysłowe.

Ideą takiego rozwiązania jest oczyszczanie i uzdatnianie wody przemysłowej pozyskanej ze ścieków. Odpowiednio wyposażona stacja uzdatniania wody sprawi, że medium może ponownie trafić do systemu chłodzenia, mycia czy innych procesów. Ogranicza to jego pobór z wodociągów czy innych ujęć.

W gospodarce cyrkulacyjnej stosuje się różne metody uzdatniania wody, które przynoszą firmie wymierne korzyści. Do tych najistotniejszym można zaliczyć:

  • mniejsze zużycie wody z zewnątrz, co obniża koszty jej zakupu,
  • rozwiązanie problemu zagospodarowania płynnych odpadów, oczyszczanych bezpośrednio w zakładzie, co obniża koszty związane z ich wywozem i utylizacją,
  • optymalizację kosztów przedsiębiorstwa,
  • pozytywny wpływ na środowisko i wykorzystanie zasobów wodnych.

BP Serchem oferuje szereg rozwiązań i nowoczesne technologie w procesach uzdatniania wody przemysłowej

Wspomniany wcześniej projekt E4Water udowodnił, że odpowiednie oczyszczalnie i systemy uzdatniania wody oraz wprowadzenie racjonalnej gospodarki cyrkulacyjnej pozwolą obniżyć zużycie medium o ponad 20%. Jednocześnie o 30% zmniejszy się też produkcja ścieków, które będą ponownie wykorzystane, a więc nie trafią do utylizacji zewnętrznej.

BP Serchem dostrzega korzystne perspektywy w tym zakresie, włączając się w optymalizację zużycia wody przemysłowej. Firma dostarcza nowoczesne rozwiązania, dzięki którym możliwe są badanie jakości wody, jej oczyszczanie przez odpowiedni filtr do wody przemysłowy oraz uzdatnianie wody kotłowej. Gospodarka cyrkulacyjna bowiem nie jest możliwa bez technologii takich jak odwrócona osmoza przemysłowa czy stacja zmiękczania wody.

Dodaj komentarz