Medycyna

Sprawny rozwój dziecka dzięki Metodzie Dennisona

dzieci w trakcie korzystania z metody Dennisona

Metoda Dennisona, która nazywana jest także kinezjologią edukacyjną, powstała z myślą o usprawnieniu rozwoju dziecka, przede wszystkim obszaru intelektualnego i koordynacji ruchowej. Ćwiczenia, jakie wykonywane są podczas terapii, aktywizują połączenia nerwowe i integrują mózg z ciałem. Metoda Dennisona jest polecana przede wszystkim dzieciom z trudnościami w nauce, między innymi z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, ale pomaga także zmniejszyć stres i napięcia, zwiększa umiejętność komunikacji. Według twórcy metody P. Dennisona, problemy emocjonalne oraz intelektualne wynikają z braku integracji półkul mózgowych. Ich zsynchronizowanie zmniejsza liczne problemy związane z uczeniem się oraz wykonywaniem ruchów. Odpowiedni trening ciała odpręża i przynosi widoczne rezultaty. 

Na czym polega Metoda Dennisona?

To ludzki mózg odpowiada za to, że ciało funkcjonuje sprawnie, a człowiek nabiera nowych umiejętności i szybko przyswaja informacje. Aby prawidłowo funkcjonował, potrzebne jest rozwijanie prawej i lewej półkuli. Bo te działają w bardzo różny sposób. Lewa półkula silnie analizuje, odpowiada za myślenie, za mowę i dostrzeganie szczegółów. Prawa zapewnia orientację w przestrzeni, długotrwałą pamięć, odpowiada za emocje i uczucia. Metoda Dennisona ułatwia budowanie powiązań nerwowych pomiędzy półkulami, dzięki czemu uczymy się szybciej, efektywniej, panujemy nad emocjami, a ruchy ciała są skoordynowane. 


Metoda Dennisona ma przyjemną formę zajęć ruchowych, które zwiększają komunikację pomiędzy półkulami mózgowymi. Najczęściej wykonuje się w niej ruchy naprzemienne kończyn, wykonuje ósemki, balansuje ciałem. Niektóre ćwiczenia są jednak statyczne. Należy wtedy utrzymywać ciało w pozycji stojącej czy leżącej ze skrzyżowanymi rękami i językiem dociskanym do podniebienia. Ta ostatnia pozycja, nazwana pozycją Dennisona, wycisza, zwiększa koncentrację, relaksuje, ale także poprawia efektywność uczenia się. 


Celem terapii metodą Dennisona ma być między innymi wyraźna poprawa pisania, słuchania, czytania, zapamiętywania, rozumienia, ale także lepsza koordynacja ruchowa. U osób, które ćwiczą zgodnie z zaleceniami metody Dennisona, pojawia się więcej energii, zaczynają płynniej czytać i pisać, szybciej się uczą. 
Zestawy różnych ćwiczeń stosowanych w kinezjologii są dobierane do potrzeb konkretnej osoby. Wykonuje się je przez minimum 4 tygodnie. 

Kinezjologia edukacyjna w praktyce 

Metoda Dennisona znalazła uznanie i jest stosowana przez pedagogów, nauczycieli, logopedów, specjalistów pracujących z dziećmi. Jest także stosowana w terapii dorosłych. Przede wszystkim zaleca się ją w przypadku dzieci, które mają problemy z uczeniem się, borykają się z dysgrafią, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią. Metoda Dennisona przynosi korzyści także dzieciom nadpobudliwym ruchowo (ADHD), dzieciom z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami zachowania (agresja, lęki, nadpobudliwość, brak koncentracji). Terapia może być także stosowana podczas lekcji z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, także wtedy, gdy nie mają one żadnych problemów rozwojowych.

Metoda Dennisona poprawia koncentrację

Twórca kinezjologii edukacyjnej twierdził, że większość problemów intelektualnych to wynik braku integracji półkul mózgowych. Sposobem na poprawę umiejętności uczenia się, zapamiętywania i komunikowania, jest zsynchronizowanie pracy mózgu. Poprzez proste ćwiczenia fizyczne metoda zmniejsza trudności w nauce, pokonuje stresy i napięcia, pomaga dzieciom z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Pomocne są między innymi ćwiczenia wydłużająco-rozciągające. Mają one przede wszystkim wpływ na mięśnie barków, ramion i szyi, stóp i łydek. Wykonuje się także ćwiczenia energetyzujące, takie jak energetyczne ziewanie, masaż małżowin usznych. Ćwiczenia zwiększają poziom energii, przez co poprawia się efektywność zapamiętywania, słuchania i czytania. Poprawiają też motoryczne funkcje oczu i mięśni, koncentrowanie uwagi i percepcję wzrokową.

Metoda Dennisona wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową

Metoda Dennisona ściśle powiązana jest z ruchem. Podczas terapii wykonuje się ruchy naprzemienne, polegające między innymi na podnoszeniu prawego kolana i dotykania go lewą ręką lub łokciem, a następnie podnoszeniu lewego kolana i dotykania go prawym łokciem. Podobne ruchy wykonuje się także w leżeniu. Zalecane jest także rysowanie w powietrzu oburącz symetrycznych obrazów. Lewą ręką rysuje się lewą część figury, a prawą jej lustrzane odbicie. Można też wykonywać ruchy z przekraczaniem środkowej linii ciała, tzw. „leniwa ósemka” czy balansować na małej płaszczyźnie podparcia. Na początku niektóre te ćwiczenia mogą sprawiać trudności, z czasem jednak wyraźnie widać, że koordynacja znacznie się poprawiła. Nie tylko zwiększa się umiejętność pisania, ale także ogólnie umiejętność panowania nad ciałem. 

Rodzaje ćwiczeń – jak ćwiczyć zgodnie z metodą Dennisona?

Zestawy ćwiczeń wykonuje się przez minimum 4 tygodnie, a są one dobierane indywidualnie do potrzeb rozwojowych. W metodzie Dennisona wykonuje się ruchy naprzemienne, przyjmuje się też tzw. pozycję Coock`a czy kreśląc leniwe ósemki wodząc oczami lub wykonując je wyciągniętą przed siebie ręką w pozycji przypominającej słonia z wyciągniętą trąbą. Pomocne w rozwoju są także skłony tułowia z rękami wyciągniętymi do przodu, zginanie stóp albo wykonywanie pozycji kobry. Dobrze jest zdecydować się na wizytę u doświadczonego terapeuty, który przedstawi różnorodne ćwiczenia dopasowane do potrzeb pacjenta. 

Metoda Dennisona w Instytucie Neurorozwoju i Sportu 

Z Metody Dennisona mogą korzystać dorośli: osoby starsze i cierpiące na zaburzenia pamięci oraz dzieci z trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwe ruchowo, z zaburzeniami zachowania i ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jest treningiem ciała i mózgu, może być formą zabawy w grupie. Metoda stosowana jest między innymi w Instytucie Neurorozwoju i Sportu, gdzie prowadzi się zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i sportowe. Instytut Neurorozwoju i Sportu to rodzinna firma, która od 2003 roku ciągle rozszerza ofertę terapeutyczną i rehabilitacyjną, sportową oraz szkoleniową. 

Dodaj komentarz