Przemysł

Etykietowanie produktów spożywczych w Polsce i UE

Etykietowanie i znakowanie żywności

Stale poszerzający się asortyment produktów żywnościowych wymaga odpowiedniego etykietowania oraz znakowania. Procedury te związana są z ochroną zdrowia konsumentów oraz przekazywania im pełnej informacji na temat produktów, dzięki czemu klienci korzystając z etykiet mają pełną świadomość swojego wyboru.

Przepisy w Polsce i UE

Etykietowanie produktów spożywczych regulowane jest przez prawo. Na terenie Polski wymagania odnoszące się znakowania produktów żywnościowych określają dwie ustawy (o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r.; o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 2000 r.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (2015 r.). Przepisy ten mówią jasno, że produkowana i wprowadzana do obrotu żywność musi być właściwie oznakowana. Produkty sprzedawane na terenie Polski wymagają znakowania w języku polskim (dodatkowo można znakować je w innych językach), natomiast eksportowane nie muszą spełniać wymogu języka ojczystego.

Polska jako członek Unii Europejskiej podlega również wymaganiom dotyczącym znakowaniu żywności, które zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z roku 2011. Rozporządzenie to mówi o przekazywaniu konsumentom dokładnych informacji na temat żywności. Wspomniane rozporządzenie wzbogacane jest o kolejne dyrektywy i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Jakie informacje zawiera etykieta?

Wytyczne jakie zawierają przepisy UE wymagają by etykiety oraz opakowania żywnościowe zawierały dokładne informacje na temat produktu. Koniecznie musi się tam znaleźć nazwa produktu, lista składników, wskaźniki ilości – masa netto, informacje dotyczące terminu (data minimalnej trwałości oraz termin przydatności do spożycia), dane na temat wartości odżywczej produktu (wartość energetyczna, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka, soli oraz dodatkowe dane ważne z perspektywy konsumenta) oraz informacje dotyczące podmiotu, który żywność wprowadza do obrodu (producent). Dla bezpieczeństwa należy podać informacje na temat produktów lub znajdujących się w nich substancji, które mogą powodować alergię u konsumenta lub wywołać jakiekolwiek reakcje nietolerancji na dany produkt lub składnik. W oznaczaniu alergenów można wykorzystywać różne zabiegi wyróżniające, o których mówią przepisy prawa.

Czym skutkuje brak etykiety?

Znakowanie produktów spożywczych regulowane jest przez wiele przepisów prawnych zarówno wydanych przez Polski rząd, jak i Unię Europejską (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy itp.). Nierespektowanie przepisów lub błędne etykietowanie żywności powoduje poważne i dotkliwe dla producentów konsekwencje. Wysokie kary finansowe mogą sięgać nawet trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego! Dobrze zatem dokładnie zapoznać się z przepisami i zadbać o właściwe etykietowanie produktów spożywczych.

Bądź na bieżąco z przepisami dzięki Intertek

Wielość przepisów prawnych, wydawane kolejne dyrektywy i ustawy mogą wprowadzać przedsiębiorców w zakłopotanie. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów, którzy na bieżąco z zapisami prawa wykonują wszystkie procedury związane z żywnością i przygotowaniem jej do obrotu. Profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa żywności świadczy firma Intertek Poland. Korzystając z oferty producent uzyskuje fachową obsługę całości procesów produkcyjnych w tym właściwe znakowanie produktów oraz znakowanie opakowań spożywczych.

Dodaj komentarz