TechnologiaBiznes

Kiedy zdecydować się na audyt informatyczny firmy?

Specjalista it podczas audytu

Skuteczna ochrona danych znajdujących się w strukturze informatycznej firmy powinna być kwestią priorytetową niezależnie od wielkości organizacji, ponieważ informacje mają obecnie ogromną wartość. Utrata nawet części danych może skutkować niezwykle poważnymi konsekwencjami dla firmy – dobitnie pokazuje to choćby niedawny wyciek danych w polskiej spółce giełdowej CD Projekt, w wyniku którego zanotowała ona poważne straty wizerunkowe, a akcje firmy znacząco straciły na wartości. 

Zachowanie bezpieczeństwa informatycznego jest szczególnie ważne zwłaszcza we współczesnych realiach rynkowych, gdy ze względu na pandemię koronawirusa działalność firm w coraz większym stopniu odbywa się w przestrzeni cyfrowej. Niedostatecznie chronione dane stanowią doskonały cel nie tylko dla hakerów, ale mogą także zostać łatwo utracone w wyniku różnego typu awarii czy zdarzeń losowych. Audyt bezpieczeństwa IT pozwala zidentyfikować potencjalne obszary problemowe, dzięki czemu można wdrożyć odpowiednie rozwiązania, które zagwarantują właściwy poziom bezpieczeństwa danych

Jak audyt IT wpływa na działanie przedsiębiorstwa?

Sam audyt informatyczny tak naprawdę nie ma praktycznie żadnego wpływu na funkcjonowanie instytucji, w której został przeprowadzony. Powód jest bardzo prosty: dopóki zawarte w raporcie poaudytowym zalecenia nie zostaną wdrożone we wszystkich rekomendowanych obszarach infrastruktury informatycznej firmy, pozostają wyłącznie teorią nie mającą pokrycia w rzeczywistości. Dopiero wprowadzenie w życie poprawek i usprawnień sugerowanych przez audytorów pozwoli realnie zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne danej organizacji, przekładając się na mniejszą jej podatność na zagrożenia w sferze IT oraz na usprawnienie funkcjonowania firmy w jej otoczeniu biznesowym. 

Kiedy zdecydować się na przeprowadzenie audytu?

Nie istnieje żaden odgórnie narzucony termin, w jakim audyt informatyczny powinien zostać w konkretnej firmie wykonany. Często prowadzi to do pewnej niefrasobliwości przedsiębiorców, którzy bagatelizują zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni uważając, że ich nie dotyczą. Nie jest to prawda, o czym przekonała się niejedna polska firma – aż 44% z nich zanotowało wymierne straty finansowe po ataku hakerskim czy wycieku danych, a 21% podmiotów gospodarczych utraciło dostęp do danych po zaszyfrowaniu dysków. 

Audyt IT jest bezwzględnie konieczny, gdy:

  • w danej firmie nigdy taki audyt nie miał miejsca,
  • infrastruktura IT funkcjonuje od kilku lat bez modernizacji,
  • doszło do utraty danych w wyniku awarii lub cyberataku.

Ponadto dobrą praktyką jest przeprowadzanie audytów informatycznych okresowo, co jest działaniem profilaktycznym i kontrolnym, pozwalającym odpowiednio wcześnie wykrywać potencjalne luki w zabezpieczeniach czy inne nieprawidłowości. 

Jaką firmę wybrać do audytu?

W przypadku audytu IT najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie go profesjonalnej, zewnętrznej firmie oferującej tego typu usługi, posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Tylko w taki sposób można zyskać pewność, że audyt informatyczny zostanie przeprowadzony w sposób kompleksowy, a uzyskane dane i rekomendacje faktycznie pozwolą poprawić bezpieczeństwo IT. 

Jakie kategorie audytu informatycznego możemy wyróżnić?

Kontrola i audyt IT mogą dotyczyć różnych elementów obszaru IT w firmie. Ogólnie można podzielić audyty informatyczne na poniższe kategorie:

  • audyt infrastruktury informatycznej – polega na dokładnej weryfikacji aktualnego stanu wszystkich urządzeń IT wykorzystywanych w danej firmie. Oprócz stacji roboczych sprawdzany jest również stan i konfiguracja serwerów oraz sieci (LAN, WAN, MAN). Dzięki temu można zidentyfikować urządzenia, które są uszkodzone lub niezgodne z zapisami w ewidencji;
  • audyt procedur informatycznych – obejmuje weryfikację wszystkich używanych w danej organizacji procedur informatycznych, a także gruntowne testy bezpieczeństwa baz danych gromadzonych i przetwarzanych w firmie. Pozwala zidentyfikować obszary, w których należy dokonać modyfikacji lub reorganizacji, aby zapewnić wymagany ustawowo poziom bezpieczeństwa;
  • audyt oprogramowania – polega na określeniu typów i rodzajów aplikacji zainstalowanych na urządzeniach informatycznych wykorzystywanych w firmie. Obejmuje także weryfikację legalności licencji oraz aktualności oprogramowania, a także sprawdzenie, czy na nośnikach pamięci w danej organizacji są przechowywane pliki podlegające ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw autorskich;
  • audyt organizacji obszaru IT – dotyczy szeroko rozumianych uprawnień oraz dostępu do danych przechowywanych w obrębie firmowej infrastruktury IT. W ramach tego typu audytu przeprowadza się także kontrolę wiedzy pracowników danego przedsiębiorstwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, weryfikuje się również podatność systemu informatycznego na ataki różnego typu. 

Artykuł powstał we współpracy z firmą MESKOMP, oferującą kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie audytu informatycznego dla przedsiębiorstw mających swe siedziby w Katowicach, Gliwicach, Tychach oraz innych miejscowościach na terenie Górnego Śląska. Z pełną ofertą MESKOMP można zapoznać się na stronie internetowej firmy pod adresem https://www.meskomp.pl/ 

Dodaj komentarz